Úvodné stretnutie riešiteľov projektu EDIH CASSOVIUM

Úvodné stretnutie riešiteľov projektu EDIH CASSOVIUM

Vo štvrtok 19.1.2023 UVP TECHNICOM hostil pol dňové Úvodné stretnutie riešiteľov projektu EDIH CASSOVIUM. Konzorcium EDIH CASSOVIUM tvoria partnerské organizácie: Technická univerzita v Košiciach (TUKE, v pozícii koordinátora projektu), Univerzita Pavla Jozefa...