Úvodné stretnutie riešiteľov projektu EDIH CASSOVIUM

Úvodné stretnutie riešiteľov projektu EDIH CASSOVIUM

Vo štvrtok 19.1.2023 UVP TECHNICOM hostil pol dňové Úvodné stretnutie riešiteľov projektu EDIH CASSOVIUM. Konzorcium EDIH CASSOVIUM tvoria partnerské organizácie: Technická univerzita v Košiciach (TUKE, v pozícii koordinátora projektu), Univerzita Pavla Jozefa...
Kick-off projektu EDIH CASSOVIUM

Kick-off projektu EDIH CASSOVIUM

V stredu 7. decembra sa v Košiciach konala konferencia Región budúcnosti – budúcnosť regiónu, ktorú organizovalo združenie Košice IT Valley pri príležitosti 15. výročia svojho založenia. Na konferencii boli predstavené úspešné iniciatívy zamerané na rozvoj ľudských...