Regionálny EDIH pre východné Slovensko

Chceme pomáhať firmám a verejnému sektoru na ceste digitálnej transformácie.

cassovium-2
cassovium-1

Bezplatné služby pre malé a stredné podniky

Pre klientov, z radov malých a stredných podnikov a organizácií verejného sektora, budú služby bezplatné.

Zaručená kvalita služieb

Kvalita služieb je garantovaná uznávanými expertmi s dlhoročnou praxou.

Flexibilita a služby na mieru

Služby bude možné prispôsobiť potrebám Vašej organizácie.

Riešenia pre robotiku

Navrhneme a implementujeme riešenie pre robotické systémy, CPS a IoT. Pômožeme Vám s digitalizáciou Vašej výroby vďaka najnovším prvkom automatizácie.

Úspora energií

Poradíme Vám ako merať spotrebu elektrickej energie moderne, efektívne a s využitím najnovších poznatkov AI/ML.

Výskum a vývoj

Silný potenciál expertov nášho konzorcia Vám pomôže identifikovať slabé miesta a cielene navrhnúť vhodné riešenia. K dispozícií sú špičkoví odborníci a kvalitne vybavené výskumné pracoviská.

Inteligentné prístupy v priemysle

Inovatívne riešenia v oblasti digitalizácie nie sú len o hardvéri a softvérových službách. Sú aj o procesoch a ich efektívnom nastavení. Radi Vám poradíme.

Kybernetická bezpečnosť

Pomôžeme s prípravou Vašej firmy alebo organizácie pre nasadenie procesov a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov.

Ekologické riešenia pre zelenú budúcnosť

Ochrana a udržateľnosť životného prostredia, úspora energií a nové prístupy k redukcii emisií a skleníkových plynov sú kľúčovým faktorom pri prevádzke firmy a voľbe dodávateľského reťazca. Poradíme kde začať.

Pomoc nášho konzorcia EDIH CASSOVIUM spočíva v poskytovaní odborných poradenstiev, školeniach, prístupe k inovačným technológiám a finančnej podpore.

Digitalizácia a inovácie sa stávajú kľúčovými faktormi pre úspech v dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí. Naša skúsená a odborná tímová zostava je pripravená poskytnúť vám know-how a podporu v oblasti digitálnych technológií.

Naším cieľom je pomôcť podnikom a organizáciám zlepšiť procesy, zvýšiť produktivitu a efektívnosť, získať nových zákazníkov a rozšíriť obchodnú činnosť a tým posilniť ekosystém v kľúčových sektoroch spoločnosti a zvýšiť tak konkurencieschopnosť podnikov. Naša pomoc umožní organizáciám plne využívať výhody digitálnej transformácie a stať sa inovatívnym lídrom v danej oblasti.

Čo ponúkame:

Technologické zameranie:

Umelá inteligencia: Aplikácie

Umelá inteligencia: Aplikácie

Kybernetická bezpečnosť: Systémy, Dáta

Kybernetická bezpečnosť: Systémy, Dáta

Priemysel 4.0/5.0: Automatizácia, Robotika

Priemysel 4.0/5.0: Automatizácia, Robotika

Sektorové zameranie:

Európske digitálne inovačné huby (EDIH) na Slovensku

Európskymi centrami digitálnych inovácií sa mohli stať subjekty, ktoré sa zapojili do výzvy Európskej komisie. Na Slovensku bolo vybraných 5 centier, ktoré tvoria konzorciá renomovaných inštitúcií s vysokou expertízou v rôznych odborných oblastiach. EDIH CASSOVIUM je jedným z nich. Radi by sme vám dali do pozornosti portál edihslovensko.sk, ktorý mapuje všetkých päť slovenských Európskych digitálnych inovačných hubov, medzi ktoré patrí aj EDIH CASSOVIUM. Na tejto stránke nájdete ďalšie užitočné informácie o EDIH-och.

EURÓPSKE DIGITÁLNE INOVAČNÉ HUBY (EDIH) V EURÓPE

EDIH CASSOVIUM je súčasťou Európskej siete digitálnych inovačných centier. EDIH Network v súčasnosti pozostáva zo 151 EDIH-ov, ktoré sú spolufinancované z programu Digitálna Európa. Jeho hlavným poslaním je budovanie digitálnych kapacít MSP (malé a stredné podniky) a organizácií verejného sektora v celej Európskej únii. Prostredníctvom siete EDIH chce Európska komisia vybudovať dynamickú komunitu centier a ďalších zainteresovaných strán, ktoré podporujú vytváranie sietí, spoluprácu a prenos znalostí medzi EDIH, MSP, spoločnosťami, verejným sektorom a ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami a iniciatívami.

Radi by sme vám dali do pozornosti portál edihslovensko.sk, ktorý mapuje všetkých päť slovenských Európskych digitálnych inovačných hubov, medzi ktoré patrí aj EDIH CASSOVIUM. Na tejto stránke nájdete ďalšie užitočné informácie o EDIH-och.