Vitajte

EDIH CASSOVIUM

Európske centrum digitálnych inovácií pôsobiace v regióne východného Slovenska, ktoré Vám pomôže s digitálnou transformáciou a pripraví Vašu firmu alebo organizáciu verejnej správy pre úspešnú budúcnosť.

Naše priority – Technologická orientácia

IT služby a kybernetická bezpečnosť

Pomôžeme Vám riešiť výzvy v oblasti komunikačných sietí, simulácií, digitálnych dvojčiat, či kybernetickej bezpečnosti – tak aby boli Vaše produkty a riešenia pripravené pre novú éru.

Umelá inteligencia v procese digitálnej transformácie

Big data a dátová analytika

Digitalizácia procesov v aditívnej výrobe prináša nové výzvy a generuje veľa dát, ktorých správne vyhodnotenie je častokrát kľúčové pre úspech na trhu.

Robotika, CPS a IoT

Priemyselná výroba a spracovanie

Predstavíme, zaškolíme a implementujeme riešenia pre robotické systémy, CPS a prvky Internetu vecí. K dispozícií máme širokú ponuku služieb pre výrobný sektor.

Naša misia & ciele

Strategické ciele EDIH CASSOVIUM

NÁŠ ZÁMER – Prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti firiem a efektívnosti organizácií verejného sektora najmä v regióne východného Slovenska prostredníctvom inovatívneho využívania digitálnych technológií.

Pomôcť firmám a organizáciám verejného sektora naštartovať procesy spojené s ich digitálnou transformáciou, s využitím kľúčových technologických riešení z oblastí umelej inteligencie, Priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a ďalších.

Rozvíjať high-tech zručnosti vo firmách a organizáciách verejného sektora, ktoré budú reflektovať požiadavky digitálnej a zelenej ekonomiky.

Pomôcť firmám a organizáciám verejného sektora získať zdroje na financovanie ich digitálnych inovácií.

Vytvárať podporujúce inkubačné prostredie pre akceleráciu high-tech start-upov.

Podporiť v regióne budovanie digitálneho inovačného ekosystém so zapojením lokálnych, regionálnych, národných a európskych hráčov v oblasti digitálnej transformácie.

  1. Poskytovať regionálnym malým a stredným podnikom a organizácie verejného sektora kvalitné služby pre ich digitálnu transformáciu.
  2. Prispieť k ekonomickému a inovačnému rozvoju regiónu s cieľom zvýšiť DESI Index o 20 %.
  3. Aktívne podporovať vybudovanie efektívneho regionálneho systému transferu výsledkov výskumu do podnikateľskej a verejnej správy.
  4. Motivovať rozvoj regionálneho systému rekvalifikácie/zvyšovania kvalifikácie a celoživotného vzdelávania v oblasti digitálnych technológií a ich aplikácií.
  5. Ďalšia podpora programov na akceleráciu podnikania a ich prepojenie s cieľmi digitálnej transformácie a aktivitami EDIH CASSOVIUM.

Kto môže využiť naše služby?

Malé a stredné firmy (MSP)

Digitálna transformácia prináša nové procesy a technologické riešenia, ktoré je potrebné vhodne nasadiť a verifikovať pred integráciou v reálnej prevádzke.

Startupy a začínajúce inovatívne firmy

Máme funkčný ekosystém podpory vzniku nových inovácií a firiem (akcelerácie podnikania), vrátane získania zdrojov na financovanie ich rozvoja.

Organizácie verejného sektora

Vďaka digitálnej transformácii dokáže byť verejný sektor efektívnejší, zelenší, udržateľnejší a hlavne bližšie k občanovi.

Vzdelávanie a rozvoj zručností

Školenia podporujúce Váš digitálny rast

Naše konzorcium pripravuje ponuku kvalitných vzdelávacích a informačných aktivít, ktoré Vám predstavia najnovšie prístupy v oblasti digitalizácie, digitálnej transformácie, zelených technológií, umelej inteligencie, dátovej analytiky, kybernetickej bezpečnosti, CPS, IoT a ďalších oblastí. Naši najlepší odborníci sú tu pre Vás, stačí si vybrať o čo máte záujem.

Služby

Ako Vám môžeme pomôcť?

Riešenia pre robotiku

Navrhneme a implementujeme riešenie pre robotické systémy, CPS a IoT. Pômožeme Vám s digitalizáciou Vašej výroby vďaka najnovším prvkom automatizácie.

Úspora energií

Poradíme Vám ako merať spotrebu elektrickej energie moderne, efektívne a s využitím najnovších poznatkov AI/ML.

Výskum a vývoj

Silný potenciál expertov nášho konzorcia Vám pomôže identifikovať slabé miesta a cielene navrhnúť vhodné riešenia. K dispozícií sú špičkoví odborníci a kvalitne vybavené výskumné pracoviská.

Inteligentné prístupy v priemysle

Inovatívne riešenia v oblasti digitalizácie nie sú len o hardvéri a softvérových službách. Sú aj o procesoch a ich efektívnom nastavení. Radi Vám poradíme.

Kybernetická bezpečnosť

Pomôžeme s prípravou Vašej firmy alebo organizácie pre nasadenie procesov a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov.

Ekologické riešenia pre zelenú budúcnosť

Ochrana a udržateľnosť životného prostredia, úspora energií a nové prístupy k redukcii emisií a skleníkových plynov sú kľúčovým faktorom pri prevádzke firmy a voľbe dodávateľského reťazca. Poradíme kde začať.

R & D

Výskum a vývoj

Európske centrum digitálnych inovácií využíva silný potenciál univerzít v našom regióne východného Slovenska. K dispozícií sú špičkoví vedci a kvalitná výskumná infraštruktúra. Poskytuje služby zamerané na cielený výskum podľa potrieb Vašej firmy alebo organizácie.

Umelá inteligencia

Predstavíme Vám prínosy riešení v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia. Prakticky pripravené scenáre predstavia AI riešenia v priemysle a dátovej analýze.

Predictive maintanance

Vďaka cielenej analýze spotreby energií a ich auditovaniu Vám poradíme ako redukovať svoju ekologickú stopu a nasadiť predikčné algoritmy.

Vznikajúce technológie

Vývoj nových riešení je vďaka digitalizácií enormne rýchly. Zorientujeme Vás v aktuálnych rišeniach a prakticky predstavíme čo je efektívne nasadiť vo Vaše firme.

Nadviažme spoluprácu

Ak Vás naša ponuka zaujala, prosím kontaktujte nás.

Radi Vás spoznáme! Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a naši odborníci sa s Vami spoja a radi Vás poskytneme poradenské a školiace služby.