Financovanie EDIH

Európskymi centrami digitálnych inovácií sa mohli stať subjekty, ktoré sa od novembra 2021 do februára 2022 zapojili do výzvy Európskej komisie. Tá na ich vznik na Slovensku vyčlenila 6,2 milióna eur z priamo riadeného programu Digitálna Európa Na implementáciu a spustenie európskych centier digitálnych inovácií dohliada Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 

Projekt je financovaný z rozpočtu EÚ a z Plánu obnovy a odolnosti v rámci Komponentu 17: Digitálne Slovensko. 

Viac informácií o Pláne obnovy nájdete na https://www.planobnovy.sk.