Czech-Slovak Technology Summit 2023

Publikované:

EDIH CASSOVIUM sa zúčastnilo najväčšieho česko – slovenského networkingu s tematikou kyberbezpečnosti, umelej inteligencie a Európskych centier digitálnych inovácií (EDIH), ktoré sa konalo v dňoch 7. a 8. júna 2023 na zámku Mikulov na Morave.

Dvojdňová konferencia Czech – Slovak Technology Summit 2023 priniesla množstvo atraktívnych a praktických technologických prezentácií v oblastiach umelej inteligencie a kyberbezpečnosti. Predstavili sa české a slovenské ECDI (Európske centrá digitálnych inovácií). EDIH CASSOVIUM zastupoval Miroslav Michalko (Technická univerzita v Košiciach).

Ďalšie informácie o podujatí: https://iresa-cz.cz/csts2023/

EDIH CASSOVIUM

EDIH CASSOVIUM (EDCASS) je súčasťou siete európskych centier pre podporu digitálnych inovácií (angl. European Digital Innovation Hubs, EDIH). Európska komisia v snahe dosiahnuť vyššiu a udržateľnú konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) podporuje vytvorenie európskej siete EDIH, zloženej z približne 200 centier pokrývajúcich všetky regióny EÚ. Na Slovensku bolo vybratých 5 centier, ktoré tvoria konzorciá renomovaných inštitúcií s vysokou expertízou v rôznych odborných oblastiach. Konzorcium EDIH CASSOVIUM tvorí Technická univerzita v Košiciach (koordinátor), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a klaster Košice IT Valley

EDIH CASSOVIUM bude sprevádzať firmy a organizácie verejného sektora procesom ich digitálnej transformácie s cieľom prispieť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a efektívnosti, prostredníctvom inovatívneho využívania digitálnych technológií. Pomôže svojim klientom získavať zdroje na financovanie ich digitálnych inovácií, vytvárať podporujúce inkubačné prostredie pre akceleráciu high-tech start-upov a podpori budovanie digitálneho inovačného ekosystém v regióne, so zapojením lokálnych, regionálnych, národných a európskych hráčov v oblasti digitálnej transformácie.

Projekt EDIH CASSOVIUM je podporený z programu Digitálna Európa a Plánu obnovy a odolnosti.

Ďalšie informácie o projekte: www.edihcassovium.sk

Za fotografie ďakujeme organizátorom podujatia: CEDEG, IRESA a NCA.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email