Digitalizáciu podnikov a verejnej správy zakcelerujú európske digitálne a inovačné centrá

Publikované:

Bratislava – Priemyselný klaster – Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM zorganizoval online diskusné fórum, na ktorom predstavilo päť slovenských zástupcov európskej siete digitálnych inovačných hubov (EDIH). EDIH-y začínajú v týchto dňoch ponúkať svoje služby zamerané na podporu digitalizácie a digitálnej transformácie malých a stredných podnikov a verejných inštitúcií. Na trh prinášajú okrem expertných služieb aj nový spôsob financovania transferu digitálnych technológií a inovácií.

Európska komisia v snahe dosiahnuť vyššiu a udržateľnú konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) pripravila grantový program Digitálna Európa, prostredníctvom ktorého zriadila viac ako 130 EDIH-ov vo všetkých členských krajinách EÚ. Z výberu komisie vyšlo víťazne aj päť slovenských centier – Centrum inovatívneho zdravotníctva, EDIH CASSOVIUM, EXPANDI 4.0, HOPERO a Slovenské centrum digitálnych inovácií. Slovenské EDIH-y tvoria konzorciá renomovaných spoločností s vysokou expertízou v rôznych odborných oblastiach.

Poslaním digitálnych a inovačných centier je podporovať rozvoj digitalizácie malých a stredných podnikov a verejných inštitúcií, sprevádzať ich procesmi digitálnych inovácií a rozvíjať kompetencie potrebné na ich uskutočnenie. „EDIH-y sú jednotnými kontaktnými centrami, ktoré pomáhajú budovať technologické kompetencie, prinášať do podnikov know-how a pomáhať udržať ich konkurencieschopnosť,“ uviedla Lucia Martišková, vedúca oddelenia implementácie digitálnych projektov Ministerstva inovácií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Nový spôsob financovania transferu technológií a inovácií

Formát EDIH-ov zavádza jedinečný model financovania, pri ktorom je polovica hodnoty vybranej služby hradená z Plánu obnovy a odolnosti, ako štátna pomoc zo schémy DE MINIMIS, a druhá polovica z fondov Európskej komisie. Záujemcovia tak služby získajú bezodplatne. Tí, ktorí už vyčerpali financie z podpornej schémy, alebo do nej nespadajú, si službu hradia z vlastných zdrojov. František Jakab z EDIH CASSOVIUM konštatuje: „Týmto konceptom zavádzame nový spôsob financovania transferu technológií a inovácií. Okrem superodpočtu dane dnes do firiem nesmeruje žiadna podpora výskumu, vývoja a inovácií.“ EDIH-y vnímajú tento model ako efektívny nástroj na zakcelerovanie digitalizácie a digitálnej transformácie organizácií.

Na fóre EDIH-y odprezentovali ponuku svojich služieb. Súčasťou balíkov služieb sú napríklad testovania digitálnej vyspelosti, možnosť overovania riešení pred investíciou, či zvyšovanie digitálnych zručností zamestnancov. Digitálne centrá tiež vytvárajú príležitostí pre networking, výmenu príkladov dobrej praxe, či prepojenia v rámci digitálnych ekosystémov, pomôžu aj so získaním finančnej podpory pre digitalizačné projekty. „EDIH-y majú poradenské poslanie, sú sprievodcom podnikov a organizácií k ich digitálnej budúcnosti. Nie sú zriadené, aby vytvárali konkurenciu komerčným firmám, sú doplnením ich služieb,“ upresňuje Martin Morháč, zástupca Industry4UM, organizátora diskusie. K službám sa v tomto modeli dostanú aj tie organizácie, pre ktoré boli podobné služby doposiaľ z kapacitných, či finančných dôvodov nedostupné.

Edukácia – cesta k úspechu

Každé z centier považuje za kľúčovú súčasť svojej činnosti vzdelávanie, a preto ich nájdeme v portfóliu služieb všetkých EDIH-ov. „Všetci vieme, že súčasný stav absolventov si vyžaduje aj ďalšie vzdelávanie, a nie je to
o ich kvalite, či nekvalite. Vývoj je rýchly, preto sa potrebujeme vzdelávať celoživotne a budovať vedomostné portfólio vo firmách, aby sa v oblasti digitalizácie vedeli kvalifikovane rozvíjať,“ konštatuje Artur Bobovnický z EXPANDI 4.0. „Je však alarmujúce, že ako jediná krajina Európskej únie nemáme stratégiu a koncepciu celoživotného vzdelávania, pritom až 32% zamestnancov pracuje v priemysle,“ upozorňuje Emil Fitoš zo Slovenského centra digitálnych inovácií.

Ján Frankovský z Centra zdravotníckych informácií vidí kľúčový problém organizácií v nedostatku systémových a strategických riešení. Aj za ostatné EDIH-y sumarizuje: „Primárnu potrebu vidíme vo vzdelávaní, v ktorom poskytneme prehľad o tom aké sú možnosti v digitalizácii, a čo prinesú. Chceme rozbehnúť aktivity, ktoré budú generovať výsledky a inšpirovať.“ Podľa EDIH-ov je jednou z aktuálnych otázok aj zmena prístupu vedenia podnikov k digitalizácii, búranie predsudkov, prekonávanie rezistencií voči zmenám.  V mene všetkých EDIH-ov ponúka riešenia Michal Kompan z EDIH-u HOPERO: „Budeme ponúkať mobilizačné eventy, aktívne oslovovať, prezentovať riešenia cez životné situácie, aby si ich organizácie vedeli lepšie predstaviť.“ V uvádzacej komunikácii, ktorá predstaví poslanie EDIH-ov, možností a spôsobov využitia ich služieb, budú centrá postupovať koordinovane.

Európske digitálne a inovačné centrá na Slovensku:

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email