EDIH CASSOVIUM sa úspešne predstavil na výročnom podujatí EDIH Network Annual Summit v Bruseli

Publikované:

V dňoch 31. mája a 1. júna sa v Bruseli konal prvý výročný summit siete Európskych centier digitálnych inovácií (ECDI) – EDIH Network Annual Summit. Tento summit patrí v tomto roku ku kľúčovým podujatiam v rámci podpory rozvoja digitálnych inovácií v Európe a vytvoril dôležitú platformu pre zdieľanie vedomostí a budovanie komunity v rámci siete ECDI. Jeho cieľom bolo podporiť spoluprácu medzi inovačnými inštitúciami, podnikmi, akademickými sektormi a verejnými orgánmi, aby sa stimulovala digitálna inovácia a zabezpečil rast konkurencieschopnosti Európskej únie. Zúčastnilo sa ho viac ako 300 reprezentantov centier digitálnych inovácií, odborníkov, inovátorov, tvorcov politík či predstaviteľov verejných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú digitálnymi technológiami a ich vplyvom na podnikanie a spoločnosť. Summit organizovala Európska komisia spolu s agentúrou Digital Transformation Accelerator.

Počas dvoch dní mali účastníci príležitosť vzdelávať sa, inšpirovať, či diskutovať o svete digitálnej transformácie, o ktorú sa sieť ECDI usiluje. Spoločne sa otvorili dôležité témy a otázky od politických rámcov, digitalizácie malých a stredných podnikoch až po európske spolupráce. Rovnako sa vďaka summitu podarilo zdieľať inovatívne riešenia a neoceniteľné nápady.

Program zahŕňal skúsených rečníkov, panelové diskusie, pracovné skupiny či rôzne príležitosti pre budovanie a vytváranie vzájomných sietí. Účastníci sa podelili o svoje skúsenosti, najlepšie postupy a inovatívne riešenia, ktoré vytvárajú nové možnosti a príležitosti pre podnikanie v digitálnom prostredí.

EDIH CASSOVIUM na summite reprezentovali na summite Juraj Majcher (Technická univerzita v Košiciach) a Ivan Pezlar (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), ktorí mali možnosť bližšie predstavili fungovanie nášho ECDI, jeho členov a služby, ktoré ponúka. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo odprezentovať dve kľúčové témy, ktoré majú veľký vplyv na digitálnu transformáciu podnikov – umelá inteligencia a kybernetická bezpečnosť. Predstavili sme náš prístup a inovatívne riešenia, ktoré sme vyvinuli pre malé a stredné podniky a organizácie verejných inštitúcií.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email