Kick-off projektu EDIH CASSOVIUM

Publikované:

V stredu 7. decembra sa v Košiciach konala konferencia Región budúcnosti – budúcnosť regiónu, ktorú organizovalo združenie Košice IT Valley pri príležitosti 15. výročia svojho založenia. Na konferencii boli predstavené úspešné iniciatívy zamerané na rozvoj ľudských zdrojov, regiónu a inovačného ekosystému na východnom Slovensku. V panelových diskusiách bola témou formulácia vízie ďalšieho ekonomického rozvoja nášho regiónu a hľadanie odpovedí na otázky, ako zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu, ako zabrániť odlivu mozgov, či ako čeliť disruptívnym globálnym zmenám, ktoré sa dotýkajú aj nás.

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) mala na konferencie aktívne zastúpenie, nielen medzi účastníkmi ale rovnako tiež medzi panelistami. Rektor univerzity Dr.h.c.prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. sa zúčastniť panelu venovanému téme „Zručnosti budúcnosti“, v rámci ktorého prebiehala diskusia o tom aké zručnosti budú potrebné pre úspech na trhu práce vo väzbe na náš región.

Súčasťou konferencie bolo aj oficiálny kick-off projektu EDIH CASSOVIUM, v ktorom TUKE pôsobí ako koordinátor konzorcia a jeho ďalšími členmi sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Košice IT Valley. Organizačne projekt zastrešuje UVP TECHNICOM. Za TUKE predstavil projekt Ing. Viliam Fedák.

EDIH CASSOVIUM je prvým systémovým riešením podpory digitalizácie malých a stredných podnikov a verejných inštitúcií v regióne východného Slovenska a má za cieľ prispieť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a efektívnosti, prostredníctvom inovatívneho využívania digitálnych technológií.

EDIH (European Digital Innovation Hub ako Európske centrum digitálnych inovácií) bude pomáhať firmám a organizáciám verejného sektora naštartovať procesy spojené s ich digitálnou transformáciou, s využitím kľúčových technologických riešení z oblastí umelej inteligencie, Priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a ďalších, a v neposlednom rade rozvíjať high-tech zručnosti reflektujúce požiadavky digitálnej a zelenej ekonomiky.

Ďalším dôležitým cieľom je pomôcť firmám a verejnému sektoru získavať zdroje na financovanie ich digitálnych inovácií, vytvárať podporujúce inkubačné prostredie pre akceleráciu high-tech start-upov a podporiť budovanie digitálneho inovačného ekosystém v región, so zapojením lokálnych, regionálnych, národných a európskych hráčov v oblasti digitálnej transformácie.

Tieto služby budú zároveň podporené aktívnym zapojením do celoeurópskej siete EDIH (European Digital Innovation Hub, alebo Európske centrum digitálnych inovácií) a aktívnou spoluprácou s ďalšími sieťami ako EEN, Startup Europe a inými.

Projekt je financovaný z programu Digitálna Európa a Plánu obnovy a odolnosti.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email