NAŠE KONZORCIUM NÁJDETE AJ NA ADRESE UPJŠ  

Publikované:

Univerzita ‘Pavla Jozefa Šafárika’ v Košiciach ako partner konzorcia EDIH CASSOVIUM zriadil kanceláriu na adrese UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2. Naši manažéri služieb vám radi pomôžu s výberom vhodnej služby pre digitálnu transformáciu vašej obchodnej spoločnosti, alebo organizácie verejného sektora, na osobnom stretnutí v priestoroch kancelárie EDIH CASSOVIUM.

Viac informácií nájdete tu: https://www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/pracoviska/edih-cassovium-upjs/

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email