Prezentácia projektu EDIH CASSOVIUM počas významnej návštevy VIP hostí

Publikované:

Dňa 25. 11.2022 TUKE navštívila podpredsedníčka vlády Veronika Remišová, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spolu s komisárkou  Európskej komisie pre súdržnosť a reformy Elisou Ferreirou a komisárom pre zamestnanosť a sociálne práva Nicolasom Schmitom na záver ich dvojdňového pracovného programu na východnom Slovensku.

Celý program návštevy sa odohrával v priestoroch UVP TECHNICOM, kde sa v úvode uskutočnilo stretnutie hostí so zástupcami vedenia TUKE, v rámci ktorého rektor TUKE,  Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. a prorektor pre inovácie a transfer technológií: Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. oboznámili významných hostí s TUKE a jej aktivitami v oblasti inovácií, projektovej činnosti a spoluprácou s praxou. S príhovormi vystúpili aj vzácni hostia. Následne sa uskutočnila moderovaná diskusia členov delegácie s takmer stovkou zástupcov študentskej komunity. V rámci návštevy hostia sa so záujmom oboznámili s vodíkovými technológiami vyvíjanými na TUKE – vodíkovým super-športiakom MH2, ale taktiež aj s riešeniami startupov – NORDICSs, CEELABS, APONI a projektami Ulysseus a EDIH CASSOVIUM.

V závere návštevy podpredsedníčka vlády Veronika Remišová, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a rektor TUKE,  Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. podpísali Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Technickou univerzitou v Košiciach.

„Investície a podpora kvalitného vzdelávania sú zásadným predpokladom pre úspech Slovenska. Predchádzajúce vlády, žiaľ, nedokázali naplno využiť v prospech štátu potenciál, ktorý môže ponúknuť akademická obec aj odborné a výskumné kapacity našich vysokých škôl. To sme sa rozhodli zmeniť. Máme ambíciu získať pre štát najlepších odborníkov a umožniť študentom našich popredných univerzít získať potrebné skúsenosti a prax, motivovať ich, aby potom svoje poznatky profesne rozvíjali doma, v prospech Slovenska. Preto rozvíjame spoluprácu s našimi špičkovými univerzitami. Dnes som podpísala rámcové memorandum s Technickou univerzitou v Košiciach a už o pár dní za naše ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podpíšeme memorandá o spolupráci s ďalšími troma poprednými vysokými školami – s Ekonomickou univerzitou, Slovenskou technickou univerzitou a Univerzitou Komenského v Bratislave,“ uviedla ministerka Veronika Remišová (TS MIRRI).

Na základe memoranda odborné sekcie ministerstva investícií zapoja študentov a odborníkov z akademického prostredia do štátnych projektov z oblastí eurofondov, inovácií, štátneho IT či regionálneho rozvoja. „Naším cieľom je, aby pre štát pracovali tí najlepší. A nadaným študentom chceme dať šancu získať unikátne vedomosti a skúsenosti, ktoré ponúkajú iba štátne projekty,” povedala ministerka Veronika Remišová (TS MIRRI).

Jednou z oblastí unikátnej spolupráce MIRRI SR a univerzít je napríklad budovanie inteligentných regiónov a miest, a to aj v súvislosti so zmenou klímy a rozvojom štátneho IT a kybernetickej bezpečnosti.

„Inovácie a nové technológie sú, a čoraz viac budú, hnacím motorom rozvoja slovenskej ekonomiky. Sú kľúčové pre prosperitu a lepšiu budúcnosť Slovenska, lebo len dynamické inovatívne odvetvia dajú ľuďom v regiónoch perspektívu a pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou a lepšími platmi. Veľmi ma teší, že práve tu na pôde Technickej univerzity v Košiciach je centrum inovačného ekosystému celého regiónu s celoštátnym dosahom – a to Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Jeho súčasť, Startup centrum, ktoré podporuje malé a stredné hi-tech firmy, je príkladom, ako možno prenášať výsledky výskumu a inovácií z univerzitnej pôdy do rozvoja podnikateľského prostredia. Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach sa podieľala aj na vzniku prvého slovenského vodíkového auta a vyvíja ďalšie vodíkové technológie, vďaka ktorým Slovensko drží krok so svetovými inovačnými trendmi,“ dodala vicepremiérka Veronika Remišová (TS MIRRI).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email