Stretnutie EDIH Cassovium s Finnish AI Region

Publikované:

Dňa 10. apríla 2024 sa vo fínskych Helsinkách uskutočnilo neformálne bilaterálne stretnutie medzi zástupcami EDIH Cassovium a Finnish AI Region (FAIR EDIH). Toto stretnutie bolo ďalším krokom v posilňovaní medzinárodnej spolupráce medzi oboma centrami digitálnej transformácie a podporou inovácií v regióne.

FAIR EDIH je centrum, ktoré poskytuje firmám expertízy v oblastiach umelej inteligencie, rozšírenej reality, vysoko-výkonného počítania a kybernetickej bezpečnosti. Cieľom FAIR je urýchliť a rozšíriť adaptáciu umelej inteligencie v malých a stredných podnikoch (MSP). FAIR, financované Európskou komisiou, Business Finland a Inovačným fondom mesta Helsinky, ponúka MSP bezplatné služby v oblasti využívania inteligentných a digitálnych riešení a rozvoja ich podnikania.

FAIR sa zameriava na tri kľúčové oblasti: digitálne služby, inteligentné mestá a zdravotníctvo. MSP taktiež majú prístup k AI profesorom a ich tímov, k najrýchlejšiemu superpočítaču v celej Európe a k moderným testovacím zariadeniam.

Stretnutie medzi FAIR a EDIH Cassovium slúžilo na vymenu skúseností v oblasti poskytovania služieb a spolupráce s firmami. Zástupcovia oboch centier sa taktiež zaoberali možnosťami budúcej spolupráce, ktorá by mohla zahŕňať spoločné projekty, výmenu know-how a podporu MSP v oboch regiónoch.

Stretnutie nášho konzorcia s FAIR EDIH bolo veľmi prínosné a posilnilo vzájomné vzťahy medzi oboma centrami. Očakáva sa, že budúca spolupráca prinesie nové príležitosti pre inovácie a rast pre firmy v oboch regiónoch.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email