UPJŠ ako partner EDIH CASSOVIUM: Podpora digitalizácie pre firmy a verejnú správu

Publikované:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) sa aktívne podieľa na digitalizácii slovenských firiem a verejnej správy ako partner konzorcia EDIH Cassovium. Tím skúsených expertov z UPJŠ ponúka bezplatnú pomoc v rôznych oblastiach, či už je to vzdelávanie, expertné a konzultačné služby a podpora digitalizácie.

Aktuálne sa na UPJŠ realizuje implementácia digitalizačných procesov u koncových klientov pre úspešne nasadenie v praxi. Medzi požadované služby patria nielen školenia, ale aj podpora existujúcich procesov s navýšením podielu digitalizácie u koncových zákazníkov, ktorými sú rôzne organizácie a podniky (OVS a MSP).

  • Realizovali sme viacero školení na zvyšovanie digitálnej gramotnosti v rámci úradov územnej samosprávy vo východoslovenskom regióne.
  • Spolupracovali sme so Strednou odbornou školou informačných technológií na Ostrovského ulici v Košiciach.
  • Dodali sme expertné riešenia pre známe košické spoločnosti ako Auto Gábriel, s.r.o. a InStyle, s.r.o.

Viac o službách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa dočítate tu: https://www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/pracoviska/edih-cassovium-upjs/

Všetky naše služby nájdete tu.

EDIH Cassovium poskytuje pomoc zameranú na rozvoj kľúčových digitálnych zručností v oblastiach ako dátová analýza, strojové učenie, umelá inteligencia a kybernetická bezpečnosť. Naši skúsení lektori vám pomôžu prehĺbiť si vedomosti a získať praktické skúsenosti, ktoré môžete okamžite aplikovať vo vašej práci. Náš tím expertov ponúka individuálne poradenstvo a podporu pri implementácii digitálnych riešení do vašich procesov. Pomôžeme vám identifikovať oblasti na zefektívnenie, navrhneme vhodné riešenia a zaistíme ich bezproblémové nasadenie.

Naše služby sú určené pre:

  • Malé a stredné podniky: Bez ohľadu na to, či ste malý startup alebo stredná firma, máme pre vás riešenia, ktoré vám pomôžu zefektívniť vaše procesy, zvýšiť produktivitu a posilniť vašu konkurencieschopnosť na trhu.
  • Verejnú správu: Pomôžeme vám zlepšiť kvalitu a efektivitu služieb poskytovaných občanom, zefektívniť administratívne procesy a zvýšiť transparentnosť fungovania verejných organizácií.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email