VÝCHODNÉ SLOVENSKO A VEĽKÝ FESTIVAL INOVÁCIÍ

Publikované:

Sme veľmi radi, že naše konzorcium malo možnosť zúčastniť sa štvrtého ročníka festivalu INOFEST, ktorý organizuje združenie INOVATO.

Podujatie bolo príležitosťou budovať nové kontakty a možnosti spolupráce pre tých, ktorí majú záujem prinášať svojim podnikom a organizáciám inovačný a konkurencieschopný ekosystém.

Naše konzorcium zastupoval na podujatí Miroslav Janák, ktorý v panelovom workshope porozprával o možnostiach podpory a financovania inovatívnych firiem a projektov. Zameral sa na praktické rady a konkrétne príklady úspešných projektov, čím inšpiroval účastníkov k využitiu dostupných zdrojov a možností na rozvoj ich inovačných nápadov.

O možnostiach digitalizácie pre podniky a organizácie porozprávala aj Miriama Hučková, výkonná riaditeľka združenia Košice IT Valley, ktoré je členom konzorcia EDIH Cassovium.

Tento festival opäť ukázal, aký dôležitý je dialóg a výmena skúseností pre rozvoj inovačného prostredia na východnom Slovensku. Veríme, že nadviazané kontakty a získané poznatky prinesú nové impulzy, ktoré prispejú k posilneniu nášho regiónu. Ďakujeme organizátorom za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email